Nieuws

hr

Werkgever moet eerlijke werving stap voor stap aantonen

HR | 13-04-2023 | Werving en selectie

Het voorstel voor de ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ verplicht werkgevers om een anti-discriminatiebeleid te hebben vo...

hr

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

HR | 02-03-2023 | Ouderschapsverlof

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedri...

hr

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

HR | 08-11-2022 | Ouderschapsverlof

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze...

hr

Zwangerschapsdiscriminatie van HR-professionals?

HR | 18-10-2022 | Zwangerschap

Zwangerschapsdiscriminatie is nog altijd een thema. In twee recente oordelen van het College voor de Rechten van de Mens ging het om de onge...

a

Helft zwangeren loopt ernstige risico’s tijdens het werk

Arbo | 28-06-2022 | Zwangerschap

Hoewel werkgevers wettelijk verplicht zijn extra beschermingsmaatregelen te nemen, moet de helft van de zwangere werkneemsters haar werk doe...

hr

Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

HR | 08-03-2022 | Ouderschapsverlof

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloo...

hr

Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

HR | 15-12-2021 | Ouderschapsverlof

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind w...

hr

Billijke vergoeding na benadeling vanwege zwangerschap

HR | 24-09-2021 | Ontslag

Een werkgever die niet aannemelijk kan maken dat het niet verlengen van een contract losstaat van de zwangerschap van een werkneemster, maak...

a

Aangepaste werk- en rusttijden bij zwangerschap

Arbo | 02-07-2021 | Zwangerschap

De werkgever moet naast het recht op kolven of borstvoeding geven ook nog rekening houden met een aantal andere zaken. Zo bepaalt de Arbeids...

a

Aanvullend verlof wint voorzichtig aan populariteit

Arbo | 01-07-2021 | Ouderschapsverlof

Het recht op vijf weken betaald aanvullend verlof na de geboorte van een baby bestaat nu een jaar. De regeling ging op 1 juli 2020 in. De ci...