Nieuws

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 20-04-2022 | Sociale verzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...

hr

Nieuwe opzegverboden vanaf 1 augustus 2022

HR | 29-03-2022 | Opzegverboden

Werkgevers moeten vanaf 1 augustus 2022 rekening houden met een aantal nieuwe opzegverboden. Deze opzegverboden beschermen de werknemersrech...

hr

Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

HR | 08-03-2022 | Ouderschapsverlof

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloo...

hr

Is een verzuimbonus voor werknemers een slimme zet?

HR | 08-02-2022 | Verzuim

Om te voorkomen dat werknemers zich onnodig ziek melden, heeft supermarktketen Hoogvliet een verzuimbonusregeling. In verschillende media wo...

hr

Discriminatieboetes, anoniem solliciteren en open hiring

HR | 16-12-2021 | Werving en selectie

In de komende kabinetsperiode wordt een actief anti-discriminatiebeleid gevoerd. Organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of r...

hr

Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

HR | 15-12-2021 | Ouderschapsverlof

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind w...

hr

Deels betaald ouderschapsverlof vanaf 2022 definitief

HR | 10-12-2021 | Ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is gepubliceerd. Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een uitkering gedurende 9 van de 26 weken...

s

Rekenregels per 1 januari 2022 gepubliceerd

Salarisadministratie | 07-12-2021 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 januari 2022 bekendgemaakt. Door de stijging van het b...

hr

Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind

HR | 15-10-2021 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op deels doorbetaald ouderschapsverlof. Het is niet de enige verlo...

hr

Billijke vergoeding na benadeling vanwege zwangerschap

HR | 24-09-2021 | Ontslag

Een werkgever die niet aannemelijk kan maken dat het niet verlengen van een contract losstaat van de zwangerschap van een werkneemster, maak...