Nieuws

a

Ongewenst gedrag aanpakken met gedragscode en sancties

Arbo | 07-05-2021 | Vertrouwenspersoon

Pesten heeft niet alleen ernstige gevolgen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de collega’s die er getuige van zijn en voor de organisa...

a

Factoren die het ontstaan van een burn-out beïnvloeden

Arbo | 04-05-2021 | Preventie

Een burn-out ontstaat vaak door een combinatie van factoren, zowel op maatschappelijk, persoonlijk als werkgerelateerd vlak. TNO publiceerde...

a

Veilig gedrag stimuleren door positieve aanpak

Arbo | 29-04-2021 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever kan nog zo veel maatregelen bedenken om de risico’s te beperken, als werknemers ze niet in de praktijk brengen, neemt de veilig...

mt

Manager moet meer doen dan sorry zeggen

Management | 28-04-2021 | Leidinggeven

Waar een werknemer die een fout heeft gemaakt vaak kan volstaan met een simpel ‘sorry’, moet een manager na een fout méér tekst en uitleg ge...

mt

Het beoordelingsgesprek is toe aan een metamorfose

Management | 21-04-2021 | Functioneren en beoordelen

In de meeste organisaties worden aan het einde van het jaar beoordelingsgesprekken gevoerd. Van oudsher geeft de leidinggevende dan een eenz...

hr

Hoe in gesprek te gaan met werknemer met geldproblemen

HR | 15-04-2021 | Werknemer met schulden

Het Nibud heeft een set hulpmiddelen bij geldproblemen van werknemers gepubliceerd. Een signaalkaart en gesprekshandreiking geven HR-profess...

hr

Werkgever moet waarschuwen voor vervallen vakantiedagen

HR | 13-04-2021 | Vakantiedagen

Per 1 juli 2021 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd. De werkgever is verplicht om werk...

mt

Kalmte bewaren bij coronadiscussie op werkvloer

Management | 17-03-2021 | Corona-advies

Of het nu gaat om de vaccinatiestrategie, de avondklok of het naleven van de hygiënemaatregelen: corona maakt de tongen los en vrijwel ieder...

mt

Alledaagse planningsvormen voor leidinggevenden

Management | 10-03-2021 | Persoonlijke vaardigheden

In hun privéleven zullen managers niet snel naar planningssoftware grijpen of zich afvragen hoe ze het inplannen van hun vrije tijd kunnen o...

mt

Verloop en verzuim door slecht leiderschap

Management | 03-03-2021 | Leidinggeven

Zelfoverschatting, voorkeursbehandelingen, eenzijdige communicatie, geen aandacht voor teamleden: slecht leiderschap kent vele facetten. De...