Nieuws

or

Ambtelijk secretaris: steunpilaar van de OR

OR | 01-05-2023 | Samenstelling van de OR

Veel ondernemingsraden laten zich ondersteunen door een ambtelijk secretaris (AS). Ondernemingsraden hebben tenslotte veel werk op het bordj...

or

Het verschil: OR-secretaris & ambtelijk secretaris

OR | 19-01-2022 | Samenstelling van de OR

Een ondernemingsraad (OR) moet beschikken over een OR-secretaris. Sommige raden hebben echter (ook) een ambtelijk secretaris. Hoewel de begr...

or

Akkoord bestuurder nodig voor instellen OR-commissie

OR | 08-11-2021 | Samenstelling van de OR

De ondernemingsraad (OR) kan voor bepaalde onderdelen van het OR-werk een commissie instellen. Met een commissie kan de OR zijn capaciteit u...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 02-08-2021 | Samenstelling van de OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

Voorzitter ondertekent OR-reglement bij wijziging

OR | 15-01-2021 | Samenstelling van de OR

De ondernemingsraad (OR) is wettelijk verplicht om de interne afspraken vast te leggen in een OR-reglement. Er is slechts één handtekening n...

or

Financiële OR-commissie nuttig voor OR en bestuurder

OR | 28-12-2020 | Samenstelling van de OR

Een ondernemingsraad die betrokken wil zijn bij het financiële beleid, doet er verstandig aan om een financiële commissie in te stellen. Zo’...

or

Ambtelijk secretaris kan incidentele OR-taken oppakken

OR | 21-02-2020 | Samenstelling van de OR

De ambtelijk secretaris heeft meestal een aantal vaste taken. Daarnaast kan hij de ondernemingsraad (OR) ondersteunen door incidenteel taken...

or

Het verschil: OR-commissie en OR-werkgroep

OR | 19-02-2020 | Samenstelling van de OR

Om ervoor te zorgen dat een bepaald onderwerp voldoende aandacht krijgt én om de taken te verdelen, kan een ondernemingsraad (OR) een commis...

or

OR moet ambtelijk secretaris goed inwerken

OR | 24-01-2020 | Samenstelling van de OR

Een ambtelijk secretaris kan een OR een hoop werk uit handen nemen. Het is wel belangrijk dat er een gedegen inwerktraject is, zodat de ambt...

or

Een ambtelijk secretaris werven voor de OR

OR | 08-01-2020 | Samenstelling van de OR

Als de OR toestemming heeft gekregen van de bestuurder om een ambtelijk secretaris aan te stellen, kan de sollicitatieprocedure starten. Die...