OR-stage: dé manier om OR-leden te werven

27 februari 2023 | Door redactie

Het is voor ondernemingsraden soms lastig om voldoende kandidaten te vinden voor OR-verkiezingen. Veel werknemers hebben geen goed beeld van het medezeggenschapswerk of denken dat ze zich nergens mee mogen bemoeien. De oplossing? Een snuffelstage!

Of het nu gaat om hybride werkenduurzaam ondernemen, een goed beloningsbeleid (tool), een nieuwe pensioenregeling of bijvoorbeeld de bescherming van privacy (artikel), de OR biedt werknemers de gelegenheid om over allerlei belangrijke zaken in de organisatie mee te denken met de bestuurder en invloed uit te oefenen op het beleid. Maar weten werknemers dit ook? Met een eenmalige stage van een dagdeel of -delen biedt de OR werknemers de kans voor een kijkje achter de schermen van de OR. Mensen zijn vaak gevoelig voor het ‘nu-of-nooit-idee’. Tijdens zo’n stage leert de werknemer meer over de werkzaamheden van de OR en krijgen de OR-leden volop de kans om de stagiair enthousiast te maken voor het kandidaatschap.

Vergaderen tijdens stage

Een vergadering van de OR geeft de stagiair direct een duidelijk beeld van de lopende zaken. Of nog beter: misschien kan de stagiair zelfs toehoorder zijn in een overlegvergadering met de bestuurder. Een toegewezen mentor kan de agendapunten verduidelijken en meer achtergrondinformatie geven over de rechten en bevoegdheden van de OR. Voor de vergadering kan de stagiair direct aan de slag door zijn input te geven: wat is zijn mening over de agendapunten? En wat houdt hem verder bezig op werkgebied? Wellicht brengt hij de OR wel op ideeën!

Missie geslaagd: een nieuw OR-lid?

Als de stagiair na een paar dagen de indrukken heeft verwerkt, kan een evaluatie plaatsvinden. Het is voor de OR belangrijk om in een gesprek na te gaan hoe de werknemer de ministage heeft ervaren. Is het voor hem duidelijk wat de OR doet en is zijn beeld van de werkzaamheden veranderd? Misschien heeft hij na deze dag wel goede ideeën voor verbeteringen. En tot slot volgt natuurlijk de hamvraag: is hij bij de eerstvolgende verkiezingen geïnteresseerd in een plaatsje in de OR of om zitting te nemen in een OR-commissie (artikel)?