Nieuws

s

Aanvullende plannen voor bestrijding arbeidsmarktkrapte

Salarisadministratie | 06-02-2023 | Beloning

Het kabinet informeert de Tweede Kamer over aanvullende maatregelen om de uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. Eén van de...

bv

Bestuurder aansprakelijk door ontbreken administratie

Ondernemen | 06-02-2023 | Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder van een bv moet zorgen dat de onderneming de administratie op orde heeft. Oók bij een kleine onderneming en óók als die maar k...

f

Belastingrente voor de VPB gaat per 1 maart van 8% naar 10,5%!

Fiscaal | 06-02-2023 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (VPB) is nu nog 8%, maar stijgt per 1 maart 2023 naar 10,5%! Zorg er daarom voor...

fa

Financieringsbehoefte in mkb in 2022 licht afgenomen

Financiële administratie | 06-02-2023 | Zakelijke financiering

Jaarlijks brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de finan...

or

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

OR | 03-02-2023 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Een bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wil zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelij...

bv

Forse boete voor webwinkel met nep-reviews

Ondernemen | 03-02-2023 | Marketing

Veel consumenten lezen beoordelingen van anderen voordat ze iets online kopen. Reviews zeggen een hoop over de ervaringen van anderen met ee...

fa

Wetswijziging biedt ruimte cyberdreiging meer te delen

Financiële administratie | 03-02-2023 | Cybersecurity

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft tot taak Nederland digitaal veiliger te maken. Dat kan door informatie te delen en te advi...

hr

Pensioenfondsen kiezen voor forse pensioenverhogingen

HR | 03-02-2023 | Pensioen via de werkgever

Een groot deel van de pensioenfondsen heeft besloten dit jaar eindelijk de pensioenen weer eens te indexeren. Al met al leidt dit tot een ge...

s

Versoepelingen rondom toepassing anoniementarief

Salarisadministratie | 02-02-2023 | Aangifte loonheffingen

Als een werkgever geen burgerservicenummer (BSN) krijgt van een werknemer die in dienst treedt, hoeft hij het anoniementarief niet toe te pa...

hr

Demotie als sanctie is soms toegestaan

HR | 02-02-2023 | Disfunctioneren

Een werknemer die moeite heeft om technologische veranderingen bij te benen, is soms erg opgelucht als hij een minder veeleisende functie ka...