Nieuws

s

Handboek Loonheffingen 2019 mét register beschikbaar

Salarisadministratie | 01-02-2019 | Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst heeft de informatie in het Handboek Loonheffingen bijgewerkt. Zowel online als in de pdf is nu de informatie voor 2019 te...

s

Hogere salarisnorm 30%-regeling per 2019

Salarisadministratie | 02-01-2019 | 30%-regeling

Alleen als buitenlandse werknemers specifieke kennis of vaardigheden hebben, mogen organisaties onder voorwaarden de 30%-regeling voor hen t...

f

Staatssecretaris past Belastingplan 2019 wat aan

Fiscaal | 29-10-2018 | Contact met de Belastingdienst

Zoals gebruikelijk na het bekend worden van de belastingplannen voor 2019 en verdere jaren op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Fina...

s

Overgangsrecht voor 30%-regeling in 2019 en 2020

Salarisadministratie | 29-10-2018 | 30%-regeling

Voor werknemers voor wie de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen, komt er overgangsrecht. Dit is nu...

hr

Prinsjesdag 2018: maatregelen voor personeel en arbeid

HR | 19-09-2018 | Prinsjesdag

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor 2019 gepresenteerd. Ook voor werkgevers en werknemers worden de nodige maatregelen getroffe...

s

Verwachte aanpassingen WKR vermist op Prinsjesdag

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

De verwachting was dat de kleine aanpassingen aan de werkkostenregeling (WKR) die voortvloeiden uit de evaluatie van de werking van de WKR i...

s

Toch één uitzondering op de verkorte looptijd 30%-regeling

Salarisadministratie | 18-09-2018 | 30%-regeling

Na de evaluatie van de 30%-regeling in 2017 kondigde het ministerie van Financiën al aan de maximale looptijd van deze regeling voor ingekom...

s

Nieuwe regels vergoedingen op Prinsjesdag uitgewerkt

Salarisadministratie | 10-09-2018 | Prinsjesdag

Op Prinsjesdag worden drie sets maatregelen verwacht die gevolgen hebben voor de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen die...

f

Wat is er met de plannen van Prinsjesdag en het Regeerakkoord 2017 gebeurd?

Fiscaal | 03-09-2018 | Prinsjesdag

Ieder jaar komt het kabinet op Prinsjesdag met nieuwe plannen die het jaar daarop of in latere jaren hun beslag moeten krijgen. Maar deze pl...

s

Meer informatie over beperking looptijd 30%-regeling

Salarisadministratie | 11-06-2018 | 30%-regeling

De Belastingdienst is betrokken werkgevers en werknemers aan het informeren over de voorgenomen verkorting van de looptijd van de 30%-regeli...