Verkiezingen: hogere VPB en afschaffen hypotheekrenteaftrek

16 november 2023 | Door redactie

De vennootschapsbelasting (VPB) voor (grote) ondernemingen moet omhoog en de hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd of helemaal worden afgeschaft. Wat brengen de verkiezingsprogramma's nog meer op fiscaal gebied?

Op 22 november a.s. gaat Nederland weer naar de stembus. De verkiezingsstrijd is losgebroken. Vele meningen komen voorbij waaraan natuurlijk ook een kostenplaatje hangt en ja dan zijn de belastingen (en eventueel bezuinigingen) daarvoor vaak de sluitpost. Dat er iets moet veranderen in het Nederlandse belastingstelsel dat vindt iedere partij, maar hoe dit dan verder moet worden aangepakt, daar gaan de partijen in hun programma's niet op in. Ook is een visie op het belastingstelsel voor de lange termijn ver te zoeken.

Afschaffing van het toeslagenstelsel

Er komen wel een aantal fiscale punten duidelijk naar voren. Waar de meeste politieke partijen het over eens zijn is dat er een verlaging van de belastingen voor werkenden en een afschaffing van het toeslagenstelsel (verdiepingsartikel) moet komen. De meeste linkse partijen willen dat de VPB voor vooral grote ondernemingen omhoog gaat. Acht partijen hebben een verdere afbouw of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek (o.a. D66, SP, GroenLinksPvda en Volt) in hun programma opgenomen. Diverse partijen laten zich in hun verkiezingsprogramma’s expliciet uit over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Zo vinden tien politieke partijen dat (de aangepaste) bedrijfsopvolgingsregeling moet blijven bestaan. De 30%-regeling zal wel sneuvelen als het aan veel partijen ligt.  

Aandacht voor het mkb

In diverse verkiezingsprogramma’s is aandacht voor het mkb in het algemeen en start-ups en scale-ups in het bijzonder. De meeste partijen zijn het er over eens  dat start-ups of scale-ups en innovatieve bedrijven ondersteund moeten worden door fiscale maatregelen. Zorgen voor minder regeldruk en/of het meer toegankelijk maken van financierings- en investeringsmogelijkheden zijn de grootste aandachtspunten voor deze ondernemingen.
Een opvallend detail in veel programma's is dat ze vinden dat de Koning belasting moet gaan betalen.