Nieuws

bv

Gebruikelijkloonregeling discrimineert niet

Ondernemen | 03-10-2016 | Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling discrimineert directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) niet ten opzichte van zelfstandigen zonder personeel (zzp’...

bv

Arrest maakt afroommethode onmogelijk

Ondernemen | 24-06-2016 | Gebruikelijk loon

De Hoge Raad heeft bepaald dat als er een vergelijkbare dienstbetrekking is, de fiscus nooit de afroommethode mag gebruiken om de hoogte van...

bv

Lager gebruikelijk loon voor startups

Ondernemen | 24-05-2016 | Gebruikelijk loon

Oprichters van startups zijn vanaf 2017 niet langer verplicht om zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen van € 44.000. Gedurende de eer...

bv

Fiscus klampt zich vast aan afroommethode

Ondernemen | 17-03-2016 | Gebruikelijk loon

Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat de afroommethode niet ondergeschikt is aan de vergelijkingsmethode, zoals Gerechtshof Amster...

bv

AG: geen willekeur toestaan bij afroommethode

Ondernemen | 08-02-2016 | Gebruikelijk loon

Volgens de advocaat-generaal (AG) heeft de fiscus niet de vrijheid om willekeurig de afroommethode toepassen om de hoogte van het gebruikeli...

bv

Alleen afromen als er geen vergelijking is

Ondernemen | 25-01-2016 | Gebruikelijk loon

De afroommethode mag alleen gebruikt worden om de hoogte van het gebruikelijk loon te bepalen als de vergelijkingsmethode niet mogelijk is....

bv

Gebruikelijk loon in 2016 ongewijzigd: € 44.000

Ondernemen | 22-12-2015 | Gebruikelijk loon

Uit de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 blijkt dat het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders in 2016 € 44.000 bedraagt....

s

Parttime dga krijgt volledig gebruikelijk loon

Salarisadministratie | 16-10-2015 | Gebruikelijk loon

Als de directeur-grootaandeelhouder van uw onderneming niet fulltime werkt, maar zijn werk wel essentieel is, moet uw organisatie voor hem t...

s

Onbelaste vergoeding verlaagt gebruikelijk loon

Salarisadministratie | 20-02-2015 | Gebruikelijk loon

Doordat alle vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling als loon worden behandeld, kunt u het te belasten gebruikelijk loon...

s

Doelmatigheidsmarge toch geen overgangsrecht

Salarisadministratie | 30-10-2014

In het Belastingplan 2015 was voorgesteld om de doelmatigheidsmarge te verlagen van 30% naar 25%. De verlaging van het percentage heeft grot...