Nieuws

s

Iets meer vakantiegeld voor de meeste werknemers

Salarisadministratie | 11-05-2022 | Vakantiegeld

De meeste werknemers ontvangen dit jaar meer vakantiegeld dan in 2021 als gevolg van de iets lagere belastingtarieven. Alleen werknemers die...

s

Nieuwe bedragen beslagvrije voet per 1 januari 2022

Salarisadministratie | 12-01-2022 | Loonbeslag

Per 1 januari 2022 gelden de nieuwe bedragen voor de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag. De bedragen stijgen voor alleenstaanden,...

hr

Maatregelen tegen armoede onder werkenden

HR | 07-01-2022 | Minimumloon

In de periode 2013-2020 nam het armoederisico van werkenden steeds verder af. Toch klinkt de roep om gerichte maatregelen. Het nieuwe kabine...

fa

Gezamenlijk informatiesysteem over schulden

Financiële administratie | 01-10-2021 | Loonbeslag

De Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag moet straks de gegevensuitwisseling tussen beslagleggende partijen beter organiseren. Het gaat...

s

Maximumbedragen beslagvrije voet per 1 juli iets omhoog

Salarisadministratie | 23-06-2021 | Loonbeslag

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die de berekeningswijze van de beslagvrije voet vereenvoudigt en de normb...

s

Fiscus loopt achter met herberekenen beslagvrije voet

Salarisadministratie | 19-04-2021 | Loonbeslag

De Belastingdienst berekent de beslagvrije voet voor een lopend loonbeslag van vóór 1 januari 2020 opnieuw. Om technische redenen is dat ech...

s

Definitie inkomstenverhouding uitgesteld tot 2023

Salarisadministratie | 04-02-2021 | Aangifte loonheffingen

De invoering van de nieuwe definitie van het begrip inkomstenverhouding is een jaar uitgesteld en gaat nu waarschijnlijk in per 1 januari 20...

s

Beslagvrije voet nu afhankelijk van hoogte inkomen

Salarisadministratie | 14-01-2021 | Loonbeslag

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De wet vereenvoudigt de berekeningswijze van de beslagvrije voet en doet...

s

Per 1 januari 2021 vereenvoudiging beslagvrije voet

Salarisadministratie | 14-12-2020 | Loonbeslag

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet pe...

s

Besluit beslagvrije voet aangepast

Salarisadministratie | 07-12-2020 | Loonbeslag

Het Besluit beslag vrije voet is onlangs geactualiseerd en in het Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor is bij de inwerkingtreding van de Wet ve...