Mag ik urencriterium tijdsevenredig toepassen?

24 juli 2019

Ik ben op 1 juni 2019 met mijn eenmanszaak begonnen. Mag ik nu het urencriterium tijdsevenredig toepassen om voor aftrek in aanmerking te komen?

Het antwoord op uw vraag kan heel kort zijn: ‘nee’. Het urencriterium wordt namelijk op kalenderjaarbasis toegepast. Dit wil zeggen dat u aan moet kunnen tonen in 2019 tenminste 1.225 uur aan uw onderneming te hebben besteed om voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. Dat gaat dus makkelijker als u aan het begin van 2019 zou zijn begonnen en niet pas op 1 juni 2019. Het aantal uren van 1.225 wordt dus niet naar rato van het aantal maanden verminderd.

Toepassing van ondernemersaftrek

Voor het kunnen toepassen van de ondernemersaftrek geldt: of u heeft 1.225 uur gemaakt en heeft dan recht op ondernemersaftrek of u haalt het urencriterium in een betreffend jaar niet en dan heeft u ook geen recht op de ondernemersaftrek. U mag echter wel alle tijd die u aan uw onderneming heeft besteed meetellen voor het urencriterium, dus ook de tijd die er in de voorbereiding van uw onderneming is gaan zitten. En daar bent u wellicht al veel eerder mee begonnen dan op 1 juni 2018. Belangrijk is wel dat u een en ander (bijvoorbeeld aan de hand van een urenstaat en/of agenda) aan kunt tonen. Ook al voldoet u in 2019 niet aan het urencriterium, u heeft wel recht op de mkb-winstvrijstelling. Hiervoor hoeft u namelijk niet aan het urencriterium te voldoen.Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.