Zo past u de ondernemersaftrek correct toe

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB), en voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de IB. In deze toolbox hebben we de regelingen voor ondernemersaftrek voor u op een rijtje gezet.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

  Ontdek voor welke regelingen u in aanmerking komt

  In deze toolbox zijn de aftrekregelingen verzameld, die bedoeld zijn voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. Zo is er de zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers, eventueel aangevuld met de startersaftrek. Er zijn aftrek­posten zoals de kleinschaligheids­investeringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. Ook zijn er regelingen om de kosten voor innovatie af te trekken. Tot slot heeft u bij het staken van uw onderneming mogelijk recht op stakingsaftrek. Al deze aftrekposten kunnen uw af te dragen bedrag aan inkomstenbelasting helpen verlagen. Kijk hieronder per regeling of u ervoor in aanmerking komt, en loop zo geen geld mis!

 • 2

  Waaruit bestaat de ondernemersaftrek?

  Wel of niet ondernemer voor de inkomstenbelasting?

  Tool Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 23-01-2024

  Aan de hand van deze checklist kunt u nagaan of de Belastingdienst u waarschijnlijk wel of niet als IB-ondernemer zal zien.


  Ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting 2023

  Infographic Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 16-01-2023

  Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u, als u aan het urencriterium (minstens 1.225 uur) voldoet, recht op toepassing van de ondernemersaftrek. Deze ondernemersaftrek bestaat in 2023 uit de posten in deze infographic.


  Ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting 2024

  Infographic Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 21-12-2023

  Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u, als u aan het urencriterium (minstens 1.225 uur) voldoet, recht op toepassing van de ondernemersaftrek. Deze ondernemersaftrek bestaat in 2024 uit de posten in deze infographic.


  Urencriterium ondernemers­aftrek inkomstenbelasting

  Tool Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 07-07-2022

  Voor ondernemers met een eenmanszaak of vennootschap onder firma speelt het urencriterium een rol. Wat dit inhoudt leest u in deze checklist


  Mag ik urencriterium tijdsevenredig toepassen?

  Vraag & Antwoord Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 24-07-2019

  Ik ben op halverwege het jaar met mijn eenmanszaak begonnen. Mag ik nu het urencriterium tijdsevenredig toepassen om voor aftrek in aanmerking te komen?


  Wanneer kan ik de stakingsaftrek claimen?

  Vraag & Antwoord Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 02-01-2024

  Ik wil mijn onderneming verkopen, en de stakingswinst verminderen met de stakingsaftrek. Hoe werkt dat?


 • 3

  Wanneer heeft u recht op zelfstandigenaftrek?

  Zelfstandigenaftrek bedraagt nog maar € 1.200 in 2030

  Nieuws Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 20-12-2021

  In het coalitieakkoord is opgenomen dat de zelfstandigenaftrek waar ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB) een beroep op kunnen doen (nog) sneller wordt afgebouwd. Deze snellere afbouw start in 2023 en leidt ertoe dat in 2030 de zelfstandigenaftrek voor de IB-ondernemer nog maar € 1.200 bedraagt.


  Als parttime-ondernemer recht op zelfstandigenaftrek?

  Vraag & Antwoord Zelfstandigenaftrek Publicatiedatum: 02-01-2024

  Heb ik als parttime-ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) eigenlijk wel recht op de zelfstandigenaftrek? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?


 • 4

  Heeft u recht op startersaftrek?

  Fiscale voordelen voor een startende ondernemer

  Verdiepingsartikel Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 03-01-2024

  Nog steeds beginnen veel mensen voor zichzelf. Het starten van een eigen onderneming blijft populair in ons land. De overheid komt deze groep ook wel tegemoet. Op fiscaal gebied bijvoorbeeld zijn er voor de starter een aantal speciale voordelen te behalen. Die voordelen vindt u in dit verdiepingsartikel, zodat u als starter zeker weet dat u geen geld laat liggen. Want een beetje meer financiële armslag is als starter natuurlijk altijd welkom.


  Valt met willekeurige afschrijving belasting te besparen?

  Vraag & Antwoord Afschrijven Publicatiedatum: 17-01-2024

  Als startende ondernemer kan ik gebruik maken van de willekeurige afschrijving heb ik ergens gelezen. Kan ik hiermee belasting besparen?


  Krijgt startende ondernemer met WIA belastingvoordeel?

  Vraag & Antwoord Wet WIA Publicatiedatum: 10-05-2023

  Ik ga met een WIA-uitkering een nieuwe onderneming starten. Heb ik vanwege mijn arbeidsongeschiktheid dan wel recht op belastingvoordelen?


 • 5

  Welke regelingen zijn er voor innovatie?

  Investeren en innoveren

  E-learning Investeren Publicatiedatum: 07-11-2020

  Investeren en innoveren zijn twee belangrijke activiteiten om de groei van uw organisatie zeker te stellen of, nog beter, te stimuleren. Uw organisatie moet zich natuurlijk blijven ontwikkelen om een stevige markt- en concurrentiepositie te kunnen behouden of te verbeteren. Investeringen en innovaties kunnen wel flink in de papieren lopen. Gelukkig zijn er verschillende tegemoetkomingen waar u gebruik van kunt maken.


  Fiscale innovatieregelingen

  Infographic Innovatie Publicatiedatum: 03-01-2024

  Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er en wat zijn de fiscale voordelen daarvan?


  Voordeliger innoveren met de WBSO

  Tool Innovatie Publicatiedatum: 03-01-2024

  De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk maakt innovatie voor u voordeliger. Bekijk met deze checklist wat u hiervoor moet doen.


  Percentages WBSO voor 2022 gewijzigd

  Nieuws Innovatie Publicatiedatum: 21-09-2021

  Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Het is een van de belangrijkste subsidieregelingen van Nederland en moet innovatieve organisaties helpen. Voor 2022 zijn de percentages van de tarieven verlaagd.


 • 6

  Welke regelingen zijn er voor investeringen?

  Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

  Verdiepingsartikel Investeren Publicatiedatum: 14-02-2023

  Bent u als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) van plan om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Hiermee kunt u uw fiscale winst namelijk aanzienlijk verlagen. Welke mogelijkheden bestaan er eigenlijk allemaal op dit gebied en wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen?


  Wat zijn de mogelijkheden voor investeringsaftrek?

  Vraag & Antwoord Investeren Publicatiedatum: 02-01-2024

  Onder welke voorwaarden kan ik bij het investeren in bedrijfsmiddelen gebruik maken van de investeringsregelingen KIA, EIA, MIA en Vamil?


  Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

  Vraag & Antwoord Investeren Publicatiedatum: 02-01-2024

  Ik heb gehoord dat ik onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), een gedeelte van de bedragen aan kleine investeringen kan aftrekken van de fiscale winst. Hoe zit dat precies?


  Totale maximale KIA verdelen bij samenwerkingsverband

  Nieuws Investeren Publicatiedatum: 07-05-2020

  Door de Hoge Raad is geoordeeld dat de maximale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in een samenwerkingsverband verdeeld moet worden onder de vennoten/maten. De KIA moet dus per belastingplichtige worden berekend en niet per onderneming.


  Machine pas volgend jaar in gebruik nemen, wat met investeringsaftrek doen?

  Vraag & Antwoord Investeren Publicatiedatum: 02-01-2024

  Hoe zit het met mijn investeringsaftrek als ik een machine nog dit jaar koop, maar pas volgend jaar in gebruik neem?


  Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

  Vraag & Antwoord Investeren Publicatiedatum: 17-01-2024

  Vanwege de stijgende energieprijzen en om onze bedrijfsvoering te verduurzamen wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?


  Wat houden de MIA en de Vamil precies in?

  Vraag & Antwoord Investeren Publicatiedatum: 04-01-2024

  Ik heb gehoord dat ik onder de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), fiscaal voordelig kan investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Hoe zit dat?


  Wat houdt de energie-investeringsaftrek (EIA) in?

  Vraag & Antwoord Investeren Publicatiedatum: 17-01-2024

  Ik heb gehoord dat ik door gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek (EIA), energiebesparende investeringen kan aftrekken van de fiscale winst. Hoe zit dat?


  Bereken de KIA en de EIA

  Tool Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 03-01-2024

  Bereken zelf de hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).


  Hoe bereken ik de desinvesteringsbijtelling?

  Vraag & Antwoord Investeren Publicatiedatum: 02-01-2024

  Onlangs heb ik een in 2021 gekocht bedrijfsmiddel weer verkocht. Hiervoor heb ik destijds investeringsaftrek geclaimd. Hoe bereken ik nu de desinvesteringsbijtelling?


 • 7

  Bereken alle aftrekposten

  Fiscale winstberekening inkomstenbelasting

  Tool Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 11-01-2023

  De fiscale winst verschilt van de commerciële winst. In deze tool kunt u de commerciële winst eenvoudig omrekenen naar de fiscale winst.