Commissie onderzoekt gezondheidsklachten COA-werknemers

5 juli 2017 | Door redactie

Een speciale commissie gaat de gezondheidsklachten van de werknemers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel onderzoeken. Een OR-lid vertegenwoordigt de werknemers in deze commissie.

De onafhankelijke commissie die de gezondheidsklachten van de werknemers gaat onderzoeken bevat, naast een OR-lid dat de werknemers vertegenwoordigt, ook een vertegenwoordiger van het COA. Werknemers van het COA kampen met luchtweg- en huidproblemen, oververmoeidheid, bloedneuzen, hoge bloeddruk en hoofdpijn. Bijna 17% van de werknemers zit ziek thuis. Veel van hen vermoeden dat de gezondheidsklachten worden veroorzaakt door vervuilde grond onder het asielterrein, maar bodemonderzoek spreekt dat tegen.

Werknemers hebben geen vertrouwen meer in COA

De zieke werknemers, van wie sommigen al ruim een jaar thuiszitten, willen weten waar ze ziek van zijn. Ze hebben kritiek op de handelswijze van het COA, dat een gezondheidsonderzoek uitvoerde, bestaande uit een volgens de werknemers suggestieve vragenlijst. Een bloedtest maakte geen onderdeel uit van het onderzoek. De werknemers hebben hierdoor geen vertrouwen meer in hun werkgever en de arbodienst. Toen de werkgever wel een bloedtest wilde laten uitvoeren, weigerde een aantal werknemers vanwege dat gebrek aan vertrouwen medewerking, waarop het COA een onafhankelijke gezondheidsdienst inzette. 

OR bereidt zich voor met communicatieplan

Een onafhankelijke commissie gaat de zaak onderzoeken. De ondernemingsraad van het COA zal een raadslid aanwijzen waar de werknemers vertrouwen in hebben. Een OR die zich in een zo’n situatie bevindt, doet er goed aan om een communicatieplan (tool) op te stellen om ervoor te zorgen dat de raad voldoende zichtbaar (tool) is voor de achterban. Goed communiceren (tool) is heel belangrijk, zodat de achterban zich gehoord voelt en op de hoogte is van de actuele stand van zaken.