Arbodienst

De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De taken van de arbodienst gaan veel verder dan alleen zieke werknemers controleren; het gaat ook om controle van de arbeidsomstandigheden, hulp bij verzuimbegeleiding en begeleiding van het traject als een werknemer moet re-integreren na een langdurige ziekte. Ook kan de arbodienst helpen bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Sinds 1 juli 2017 zijn er minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener. De ondernemingsraad (OR) moet met de keuze van een arbodienstverlener instemmen.

Uitgelicht

Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 07-05-2019

Nieuwe arbodienst richt zich speciaal op vrouwen

Vrouwen hebben te maken met grotere hormonale veranderingen dan mannen. Als vrouwen uitvallen, kan dat dan ook samenhangen met onbegrip...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 04-01-2019

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract...

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht?

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Arbodienst moet privacy werknemer respecteren

Arbodienstverleners verstrekken soms medische gegevens van zieke werknemers aan werkgevers. Dit blijkt uit een onderzoek van het College...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 18-07-2013

 

Tools

Marktanalyse arbodiensten
Vergelijkingen

Vraag en antwoord

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract met de arbodienst?
Artikel 35c WOR gaat over de bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Daaruit blijkt dat een PVT inderdaad instemmingsrecht heeft bij de wijziging van het contract met de arbodienst. Lid 3 van dit artikel verwijst namelijk naar artikel 27, lid 1d WOR. Dit artikel bepaalt... Lees het hele antwoord