Arbodienst

De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De taken van de arbodienst gaan veel verder dan alleen zieke werknemers controleren; het gaat ook om controle van de arbeidsomstandigheden, hulp bij verzuimbegeleiding en begeleiding van het traject als een werknemer moet re-integreren na een langdurige ziekte. Ook kan de arbodienst helpen bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Sinds 1 juli 2017 zijn er minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener. De ondernemingsraad (OR) moet met de keuze van een arbodienstverlener instemmen.

Uitgelicht

Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 07-05-2019

Nieuwe arbodienst richt zich speciaal op vrouwen

Vrouwen hebben te maken met grotere hormonale veranderingen dan mannen. Als vrouwen uitvallen, kan dat dan ook samenhangen met onbegrip...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 04-01-2019

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract...

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht?

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Arbodienst moet privacy werknemer respecteren

Arbodienstverleners verstrekken soms medische gegevens van zieke werknemers aan werkgevers. Dit blijkt uit een onderzoek van het College...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 18-07-2013

 

Tools

Marktanalyse arbodiensten
Vergelijkingen

Infographics

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Samenwerken met arboprofessionals

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

Vraag en antwoord

Kunnen we kosten van de bedrijfsarts op een werknemer verhalen?
Een werknemer die afwezig is op het werk vanwege ziekte, moet meewerken aan zijn ziekteverzuimbegeleiding. Hiervoor zal ook contact met de bedrijfsarts nodig zijn. Als de werknemer desondanks niet verschijnt bij een afspraak met de bedrijfsarts en hierover niets laat weten (terwijl de... Lees het hele antwoord