Kunnen we de OR uitbreiden naar zes OR-leden?

26 juli 2019

Onze organisatie heeft negentig werknemers maar we blijven groeien. Is het mogelijk om onze OR met de aanstaande verkiezingen uit te breiden van vijf naar zes leden?

Uw OR heeft recht op vijf OR-leden (artikel 6, lid 1 WOR), omdat uw organisatie uit vijftig tot honderd werknemers bestaat. In een organisatie met honderd en tweehonderd medewerkers heeft een OR recht op zeven leden. U wilt uw OR nu uitbreiden tot zes leden, om de werkdruk onderling beter te kunnen verdelen en meer te kunnen specialiseren. Uitbreiden boven het minimum aantal OR-leden is volgens de WOR mogelijk, als uw bestuurder daarmee akkoord gaat.

Oneven aantal stemmen

Hoewel dit niet gebruikelijk is, kan en mag een OR bestaan uit een even aantal leden. U geeft echter aan dat uw organisatie blijft groeien en nu negentig werknemers heeft. U kunt dus ook overwegen om uw OR uit te breiden naar zeven leden. Normaal gesproken bestaat een OR namelijk uit een oneven aantal leden, om stakende stemmen te voorkomen. Met een oneven aantal stemmen is er altijd een stem die de doorslag geeft.

Gewenste samenstelling

Wat van belang is, dat uw OR het OR-reglement nog voor de verkiezingen aanpast aan de gewenste situatie. Dan is het reglement meteen geldig voor de nieuwe situatie. Voordat uw OR het nieuwe reglement vaststelt, moet uw OR uw bestuurder in de gelegenheid stellen om zijn standpunt aan u kenbaar te maken (artikel 8, lid 1 WOR), zeker omdat uw OR een afwijkend aantal leden wil vaststellen.