Franchise gedragsregels ondernemers op komst

6 januari 2016 | Door redactie

Franchiseformules winnen aan populariteit in Nederland. Deze populariteit is deels ontstaan uit nood. Ondernemingen die dreigen om te vallen, zoeken steun bij een winkelformule die staat als een huis. Naar de introductie van een door de branche zelf ontwikkelde gedragscode, die deze maand zal verschijnen, wordt reikhalzend uitgekeken.

Op dit moment zijn er geen specifieke wettelijke bepalingen over franchiseovereenkomsten. Sterker nog, het woord franchise komt in de wet niet voor. Vooral franchisenemers gaven aan behoefte te hebben aan wettelijke bescherming. In omringende landen bestaat die wetgeving al wel. Eind 2013 werden nog Kamervragen gesteld over misstanden rond franchiseovereenkomsten. Hoewel wetgeving (nog) niet op komst is, is de introductie van de Nederlandse Franchise Code een grote stap in de goede richting.

Gedragscode biedt richtlijnen voor samenwerking

De ontwerpversie van de Nederlandse Franchise Code bevat richtlijnen voor de samenwerking tussen franchisegever en –nemer. Zo moet de franchisegever bijvoorbeeld al een redelijke periode aantoonbaar succes hebben gehad met een zakelijk concept voordat hij daar een franchiseformule van mag maken. Franchise is dus niet de oplossing voor winkelformules die niet van de grond komen of voor ideeën waarvan het succes nog maar moet blijken. De gedragscode schrijft bovendien voor waaruit een franchiseovereenkomst ten minste moet bestaan. De definitieve versie van de gedragscode wordt deze maand vastgesteld.

Voordelen van en aandachtspunten van franchise

Franchisenemers exploiteren voor eigen rekening een onderneming. Zij maken daarbij gebruik van de formule van de franchisegever. De franchisegever ontvangt vaak een deel van de omzet, en soms ook entreegeld. Belangrijke voordelen van een franchiseformule zijn dat er scherp kan worden ingekocht, dat de kosten voor financiele administratie (e-learning) en reclame met veel partijen gedeeld worden en dat de startende ondernemer meteen al een bekende naam op de gevel heeft staan.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten