Regulering relatie online platformen met klanten

Naar verwachting nog in de loop van 2019 komt er nieuwe Europese wetgeving die een eerlijke handelwijze van online platformen ten opzichte van hun klanten moet waarborgen. Die klanten zijn zakelijke partijen. Dit is dus een regulering van de handelsrelatie platform-to-business, oftewel p2b.

16 april 2019 | Door redactie

Er zijn diverse soorten platformen ontstaan die als intermediair fungeren tussen bedrijven en particulieren. Denk aan accommodatiewebsites, appstores, online marktplaatsen, prijsvergelijkers, socialmediaplatformen, veilingwebsites of zoekmachines. De EU wil voorkomen dat deze platformen door een te grote macht eenzijdig ongunstige voorwaarden aan hun gebruikers opleggen. Daarom komt er regulering op Europees niveau.

Kort overzicht vastgelegde zaken

In het kort zullen de volgende zaken in de uiteindelijke regulering worden vastgelegd:

  • Wijzigingen in algemene voorwaarden moeten voortaan worden aangekondigd. Zij mogen pas minimaal 15 dagen na aankondiging worden doorgevoerd.
  • De platformen werken meestal op basis van een bepaalde volgorde of ‘ranking’. Het moet volkomen duidelijk gemaakt worden hoe en waarom deze ranking tot stand komt. Hieronder valt ook betaling voor ranking.
  • Er moet transparantie komen over dataverzameling (tools), de omgang met data en wie daar allemaal toegang toe hebben.
  • Platformen mogen bepalen dat zakelijke gebruikers alleen via hun kanaal werken, maar ze moeten wel duidelijk vastleggen welke afwegingen hebben geleid tot deze beslissing.
  • Er moet een goed werkbare klachtenprocedure komen. Daarover moet ook jaarlijks gerapporteerd worden. Het is nog niet duidelijk wie de toezichthouder wordt.
  • Ieder platform moet zorgen dat er geschillenbemiddeling (tools) beschikbaar is en het platform moeten ook bereid zijn zich neer te leggen bij diens uitspraken.

Bijlagen bij dit bericht

Algemene voorwaarden
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Online marketing
E-learning | VideoCollege 29 minuten