Wet markt en overheid met twee jaar verlengd

15 november 2016 | Door redactie

Minister Kamp van Economische Zaken wil de werking van de Wet markt en overheid met twee jaar verlengen. Dit is nodig omdat een wetswijziging die de regels tegen oneerlijke overheidsconcurrentie verder moet aanscherpen niet op tijd klaar is.

De Wet markt en overheid moet ervoor zorgen dat overheidsinstanties eerlijker concurreren met ondernemingen. Deze wet is in 2012 ingevoerd als wijziging van de Mededingswet met een looptijd van vijf jaar. Uit verschillende evaluaties blijkt echter dat de Wet markt en overheid ondernemingen nog onvoldoende beschermd tegen oneerlijke concurrentie van de overheid. Minister Kamp van Economische Zaken wil de wet daarom aanscherpen. Het wetsvoorstel hiertoe is echter niet klaar voordat de Wet markt en overheid afloopt. De minister heeft daarom aangekondigd (pdf) de looptijd van de wet met twee jaar te verlengen.

Overheden claimen uitzondering

In de praktijk bleek dat met name lokale overheden vaak onterecht gebruikmaakten van de uitzonderingen uit de wet en zo toch private partijen beconcurreerden. Belangenorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland brachten zelfs een zwartboek uit met voorbeelden van overheden die over de schreef gingen.