Is een holdingstructuur handig om financiële risico’s te beperken?

9 februari 2021

Vaak wordt er gezegd: “Eén bv is geen bv” en is een holdingstructuur handig om financiële risico’s te beperken. Waarom is dat?

In een onderneming zijn vaak verschillende activiteiten ondergebracht. U heeft bijvoorbeeld een bedrijfspand of overtollige liquide middelen in uw onderneming.

Het is natuurlijk mogelijk om alles in één bv onder te brengen. U loopt dan wel een groot risico, want dan kunnen schuldeisers zich verhalen op het gehele vermogen.

U zorgt voor spreiding van de risico’s  met een holdingstructuur bestaande uit meerdere met elkaar verbonden bv’s. Het bedrijfspand kunt u bijvoorbeeld onderbrengen in een aparte bv. De winsten van de werkmaatschappij kunt u als dividend uitkeren aan de holding. Bij een eventueel faillissement van de werkmaatschappij, blijft het vermogen van de holding-bv en de bv met het bedrijfspand buiten het faillissement, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Voordelen holdingstructuur

Er zijn ook nog andere voordelen aan een holdingstructuur. Fiscaal biedt deze vorm mogelijkheden om de belastingheffing uit te stellen. Een holdingstructuur houdt in dat er een scheiding is aangebracht tussen de activiteiten en de eigendom.

Het voordeel is dat u vanuit uw werk-bv winst kunt uitkeren aan de holding-bv zonder dat hierover VPB verschuldigd is. De winst is namelijk al belast in de werk-bv. Dankzij de zogenoemde deelnemingsvrijstelling is een uitkering van dividend aan de holding-bv niet nog een keer belast met VPB bij de holding-bv.

Hiervoor is wel vereist dat de holding-bv minimaal 5% van de aandelen van de werk-bv in handen heeft. Door de deelnemingsvrijstelling blijven de winstreserves in de holding-bv veilig verwijderd van de risicosfeer van de werk-bv. U krijgt pas te maken met belastingheffing over deze winst op het moment dat u als aandeelhouder van de holding-bv dividend krijgt uitgekeerd.

Een holdingstructuur maakt het ook makkelijker om de aandelen van een werk-bv te verkopen, te zorgen voor bedrijfsopvolging of samenwerking. Het opzetten van een holdingstructuur biedt dus voordelen voor uw onderneming.