Wat staat er in een contract om de administratie uit te besteden?

9 februari 2021

Onze onderneming denkt er over om de administratie uit te besteden aan een externe partij. We willen daarvoor een contract opstellen. Wat staat daar in?

Afhankelijk van de vorm van het uitbesteden (personeels-, salaris- of financiële of de totale administratie?) is het belangrijk eerst goede selectiecriteria te hanteren. Pas dan komt u bij een juiste uitbestedingspartij. Die partij moet in elk geval aansluiten bij de door u geformuleerde doelstellingen voor uitbesteding. Maak ook een selectie door offertes op te vragen. Als u uw keuze voor de uitbestedingspartij heeft gemaakt, zet u de afspraken in een uitbestedingscontract.

Antwoorden

Daarin staan in elk geval antwoorden op:

  • Welke administratieve diensten worden tegen welke prijs en binnen welke termijn uitgevoerd? Leg dit zo gedetailleerd mogelijk vast. Anders heeft u niets om op terug te vallen als er conflicten ontstaan.
  • Hoelang loopt het contract? Moet u rekening houden met een opzegtermijn? In welke omstandigheden kan en mag de overeenkomst tussentijds worden beëindigd?
  • Wanneer en hoe wordt de samenwerking geëvalueerd? Welke doelstellingen moeten binnen welke termijn worden gehaald? Op basis van welke criteria wordt dit beoordeeld? Welke consequenties worden verbonden aan het niet behalen van de gestelde doelen?
  • Wie draagt welke verantwoordelijkheden? Welke procedure wordt gevolgd bij een klacht of een fout?