OR: kijk nu alvast naar contract arbodienst

2 november 2016 | Door redactie

Hoewel de wijziging van de Arbowet is uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2017, kan uw organisatie zich nu al voorbereiden. Zo stelt de nieuwe Arbowet eisen aan het contract met de arbodienst, waarop de OR instemmingsrecht heeft. Ga dus nu al het gesprek aan!

Door de wijziging van de Arbowet moeten contracten met arbodiensten vanaf 1 juli 2017 aan wettelijke eisen voldoen. Een slimme OR neemt het huidige contract alvast onder de loep om vast te stellen wat moet veranderen in een volgend contract. Op het contract met de arbodienst heeft de OR namelijk instemmingsrecht (tools). Door nu alvast te inventariseren wat er moet veranderen in het contract met de arbodienst, voorkomt u dat het straks een haastklus wordt.

Minimumeisen contract met arbodienst

Het basiscontract met de arbodienst bevat vanaf 1 juli 2017 wettelijke minimumeisen. De arbodienstverlener moet vanaf dat moment betrokken zijn bij de volgende onderwerpen:

  • toetsen van de RI&E;
  • begeleiding bij ziekte;
  • aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • eventuele aanstellingskeuren;
  • het bieden van de mogelijkheid aan werknemers om de bedrijfsarts te consulteren;
  • aandacht voor nieuwe rechten en plichten rondom de bedrijfsarts.                                           

Overgangstermijn geeft organisaties één jaar tijd

De wijziging van de Arbowet houdt niet in dat organisaties op stel en sprong moeten overstappen op de nieuwe regels. Een al afgesloten contract dat op 1 juli 2017 niet aan de nieuwe regels voldoet, mag tot maximaal één jaar na inwerkingtreding ongewijzigd blijven. Dat betekent dat de werkgever en de arbodienst het contract met een aflopende datum na 30 juni 2018 zullen moeten wijzigen. De OR kan dit punt op basis van het initiatiefrecht op de agenda zetten van de overlegvergadering  (tools) met de bestuurder.