OR maakt psychische aandoeningen bespreekbaar

17 mei 2017 | Door redactie

Ondernemingsraden kunnen een belangrijke rol vervullen in het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer door bijvoorbeeld openheid te stimuleren. Openheid over psychische klachten kan leiden tot minder uitval, maar werkgevers nemen nog te weinig maatregelen.

Veel werknemers durven niet voor hun psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie, burn-out of borderline, uit te komen op de werkvloer, omdat ze bang zijn voor vooroordelen en discriminatie. Leidinggevenden houden zo geen rekening met de werknemer en dat kan ziekteverzuim in de hand werken. Ondernemingsraden en vakbonden kunnen zich op verschillende manieren inzetten voor het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Psychische diversiteit werkt!’ van Samen Sterk Zonder Stigma.

Zo maakt de OR psychische aandoeningen bespreekbaar

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemende ondernemingsraden de volgende mogelijkheden zagen:

 • Kennis en bewustwording vergroten
  De OR kan peilen onder de achterban wat de ervaringen zijn van werknemers met een psychische aandoening. Op basis van het initiatiefrecht (tool) kan de OR een voorstel indienen bij de bestuurder. De OR heeft vaak nauw contact met HR en arbodienst en kan ook daar het onderwerp aankaarten.
 • Gespreksvaardigheden trainen
  Spreken over psychische aandoeningen is niet altijd gemakkelijk en vereist soms speciale vaardigheden. Een training waarin stereotypering en gesprekstechnieken aan bod komen, kan uitkomst bieden voor werknemers, werkgevers, HR-professionals, arboprofessionals, vertrouwenspersonen en OR-leden. OR-leden die zo’n training volgen, doen er in het kader van openheid goed aan om dit te communiceren naar de achterban.
 • Wet- en regelgeving benutten
  In de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) kan de OR de risico’s van discriminatie vanwege psychische aandoeningen laten opnemen. Bovendien kan de OR de cao en arbocatalogus uitpluizen en de werkgever stimuleren om maatregelen te nemen die het gevoel van sociale veiligheid vergroten, zodat werknemers zich durven uit te spreken.
 • Het goede voorbeeld geven
  OR-leden die zelf een psychische aandoening hebben, kunnen overwegen er open over te zijn om te helpen het taboe te doorbreken.
 • Werknemers met een psychische aandoening steunen
  Ondernemingsraden kunnen een bestuurder voorstellen om een vertrouwenspersoon of coach aan te stellen. Bovendien kan de OR preventie stimuleren, door bijvoorbeeld een open spreekuur bij de arbodienst voor te stellen. Tot slot kan een OR aansturen op het instellen of verbeteren van een klachtenregeling.
 • Projecten en ondersteuning gebruiken
  OR en bestuurder kunnen informatie inwinnen bij bijvoorbeeld het A&O-fonds, vakbonden, Diversiteit in bedrijf. Samen Sterk Zonder Stigma publiceerde een factsheet (pdf) en checklist (pdf) voor ondernemingsraden. 

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten