Opties voor KLM-personeel na verbod staking

12 augustus 2016 | Door redactie

Het grondpersoneel van KLM mag tot en met 4 september niet overgaan tot staking. De rechter verbood een staking op donderdag 11 augustus vanwege terreurdreiging en vakantiedrukte. De schade van eventuele stakingen zou niet in verhouding staan tot de eisen van vakbond FNV. Welke opties hebben werknemers als de rechter een staking verbiedt?

Een staking houdt in dat werknemers hun werk niet of beperkt uitvoeren. Ook stiptheidsacties, collectieve ziekmeldingen of het opwerpen van blokkades vallen onder staking. Vakbond FNV kan het grondpersoneel van KLM ondanks het stakingsverbod wel oproepen tot publieksvriendelijke acties. Zij voeren dan gewoon hun normale werkzaamheden uit, maar wijzen reizigers op hun situatie door bijvoorbeeld flyers uit te delen. Eerder al deelde KLM-personeel cadeautjes uit aan reizigers.

Staking mag veiligheid niet in gevaar brengen

De Nederlandse wet spreekt niet over stakingen en daarom houden de rechters het Europees Sociaal Handvest (ESH) aan (artikel 6, lid 4). Een staking kan worden gezien als het recht om collectief te onderhandelen, maar het mag niet de (nationale) veiligheid en openbare orde in gevaar brengen. In het geval van KLM oordeelde de rechter dat dat wel het geval zou zijn bij een staking.

Bijlagen bij dit bericht