OR valt over gebruik bodycam door werknemers

22 mei 2017 | Door redactie

Het gebruik van bodycams door handhavers van de NS en agenten van de Nationale Politie roept bij de ondernemingsraden twijfels op. De raden willen er zeker van zijn dat de organisaties de bodycams niet inzetten als personeelvolgsysteem.

De invoering van het gebruik van de camera’s die werknemers van de NS en de Nationale Politie op hun lichaam zullen dragen (bodycams), loopt vertraging op. Werknemers zijn bang dat hun werkgever de beelden niet alleen zal gebruiken voor veiligheid, maar dat de opnames ook tegen hen kunnen worden gebruikt. Werknemers willen niet worden afgerekend op gemaakte fouten die op beeld  zijn vastgelegd. De politie en NS zijn nog in overleg met hun ondernemingsraden.

Politie en NS testen met bodycams

De politie voert dit jaar 32 testen met bodycams uit. Een aantal testen zijn al gestart. De NS heeft tot vorig jaar april getest met camera’s, maar sinds die tijd is het stil; de spoorwegorganisatie is nog in overleg met de OR. Bij de RET (Rotterdamse vervoerbedrijf) zijn ze er al wel uit; per 1 juli worden 40 controleurs uitgerust met bodycams. Er is nadrukkelijk afgesproken dat de beelden niet voor intern gebruik zijn. De beelden worden alleen bekeken als ze een officier van justitie ze opvraagt.

OR heeft instemmingsrecht op inzet camera’s

De OR heeft volgens artikel 27 lid 1l van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht (tools) op het voorgenomen besluit om bodycams in te zetten, omdat de camera’s ook gebruikt kunnen worden voor controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers. Door het inzetten van camera’s komt de privacy van de werknemers (tool) in het gedrang.