OR kan wijzen op nieuwe spelregels pensioenen

22 juni 2018 | Door redactie

Per 1 januari 2019 vervallen de heel kleine pensioenen. Heeft de bestuurder of HR-afdeling van uw organisatie de werknemers daar nog niet op geattendeerd, dan kan de OR hen vragen de werknemers alsnog te informeren, bijvoorbeeld per brief of via een presentatie.

Per 1 januari 2019 vervallen pensioenen van € 2 bruto of minder per jaar. Dit zijn de zogenoemde heel kleine pensioenen. Deze pensioenen vervallen omdat de administratiekosten te hoog zijn. Degenen die hun hele kleine pensioen willen behouden, moeten vóór 1 januari 2019 zelf contact opnemen met hun pensioenuitvoerder (zoals een pensioenfonds of verzekeraar) om te vragen naar de mogelijkheden, zoals het uitbetalen van het opgebouwde pensioengeld. Daarmee wordt het pensioen afgekocht en vervalt de uitkering op pensioengerechtigde leeftijd.

Kleine pensioenpotjes gaan op in de grote pot

Ook de spelregels voor kleine pensioenen veranderen per 1 januari 2019. Pensioenuitvoerders kunnen deze kleine pensioenen van meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar, samenvoegen met het huidige pensioen van de deelnemers. Op die manier blijft het opgebouwde pensioen behouden in maar nog slechts maar in één pensioenpot in plaats van vele verschillende kleinere pensioenpotjes.
Via mijnpensioenoverzicht.nl is – na inlog met DigiD – te achterhalen hoeveel pensioen er is opgebouwd en over welke potjes dit is verdeeld.

Werknemers informeren over pensioen

Werknemers informeren over pensioenen is een taak van HR. Mocht dat er nog niet van gekomen zijn binnen uw organisatie, dan kan de OR de HR-afdeling erop attenderen dat dit nog moet gebeuren. Ook de OR het op zich nemen om een informatiebijeenkomst te organiseren en op die manier de communicatie met de achterban (tools) te verzorgen. Het is in dat geval wel aan te raden om het woord te geven aan een specialist die goed thuis is in de complexe pensioenwereld.
Het voordeel van een bijeenkomst is dat de werknemers direct vragen kunnen stellen en alle aanwezigen de antwoorden meekrijgen. Ontvangen werknemers een brief of e-mail ter informatie schriftelijk, dan moeten werknemers in reactie daarop om verduidelijking vragen. Mogelijk kan de HR-afdeling in dat geval de vragen verzamelen en na verloop van tijd een document met veel gestelde vragen rondsturen om alsnog alle werknemers van dezelfde (aanvullende) informatie te voorzien.