Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Ze hoeven over de pensioenpremie namelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen. De pensioenuitkering vult de inkomsten aan die werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de Staat ontvangen. Een pensioenregeling is niet wettelijk verplicht. Voor sommige bedrijfstakken geldt echter wel een verplichte deelname aan een pensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, kan het aanbieden van een pensioenregeling ook verplicht zijn.

Uitgelicht

Wet tragere stijging AOW-leeftijd door Eerste...

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd de komende jaren langzamer omhooggaat dan eerder was...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 03-07-2019

Pensioenakkoord: vertraging stijging AOW-leeftijd

De sociale partners zijn met het kabinet tot een principeakkoord over het vernieuwen van het pensioenstelsel gekomen. Bedoeling is...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 05-06-2019

Pensioenontslagbeding

Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Is een lager loon tijdens ziekte van invloed op...

Een werknemer is al een geruime tijd afwezig van werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte. In zijn tweede jaar van ziekte krijgt...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Pensioenontslagbeding
Overeenkomsten
Dekkingsgraad
Vergelijkingen

Verdiepingsartikelen

Pensioenaandachtspunten bij indiensttreding nieuwe werknemer

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 11-11-2019

Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Soms is dit gebaseerd op de veronderstelling dat pensioen van ondergeschikt belang is. Soms vanuit het idee...

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 31-07-2019

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan onder meer afspraken over de vertraagde verhoging...

Aparte bv's voor elk nieuw project, vastgoed en pensioen?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 06-09-2019

Ondernemingsrecht is voor een deel heel gewichtig. Voor een ander deel hangt het aan elkaar van volkswijsheden. ‘Eén bv is geen bv’, bijvoorbeeld. En zoals bij elke...

Infographics

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?
Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting als elkaars partner worden beschouwd. Dit kan voordelig zijn omdat zij bepaalde aftrekposten vrijelijk mogen verdelen. Zo kan bijvoorbeeld de hypotheekrente worden afgetrokken bij de partner met... Lees het hele antwoord