Pensioen via de werkgever

Pensioen verplicht?

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan op grond van de wet in een bedrijfstak een verplichting gelden voor deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, is het aanbieden van een pensioenregeling vaak ook verplicht. Meestal betaalt de werkgever mee aan de pensioenpremie, maar dit hoeft niet. De werkgever is wel belast met het innen van het werknemersdeel van de premies bij de werknemers en het afdragen van de premies aan de pensioenuitvoerder.

Pensioenregeling biedt niet alleen oudedagsvoorziening

De Pensioenwet kent meer verzekerde risico’s dan alleen een spaarpotje voor de oude dag. Volgens deze wet kunnen de volgende risico’s door een pensioenregeling worden verzekerd:
- het risico van ouderdom van de (gewezen) werknemer;
- het risico van overlijden van de (gewezen) werknemer die een partner en/of kinderen achterlaat;
- het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van de (gewezen) werknemer.

Met een pensioen dat de werknemer spaart via de werkgever, kan hij de AOW-uitkering aanvullen die hij na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de overheid ontvangt.

 

Tools

Vraag en antwoord

Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?
Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting als elkaars partner worden beschouwd. Dit kan voordelig zijn omdat zij bepaalde aftrekposten vrijelijk mogen verdelen. Zo kan bijvoorbeeld de hypotheekrente worden afgetrokken bij de partner met... Lees het hele antwoord