Pensioen: hét speerpunt voor OR na de zomer

29 juli 2016 | Door redactie

Een slimme OR gaat na de zomer aan de slag met het werkgeverspensioen. Contracten met pensioenuitvoerders eindigen meestal op 31 december en dus moet er gekeken worden naar verlenging of een nieuwe uitvoerder. Ga niet over één nacht ijs, want pensioen is inmiddels best complex. Vergeet niet dat het instemmingsrecht wordt uitgebreid!

Veel contracten van pensioenaanbieders lopen aan het einde van het jaar af. De OR moet voldoende tijd inplannen om zich te verdiepen in pensioen. Dat is een pittige en tijdrovende klus, omdat er veel pensioenwijzigingen op de wetsagenda staan én omdat voor een nieuw contract veel afspraken moet worden gemaakt. Dat zal veel vragen oproepen bij uw OR. Onlangs is het instemmingsrecht op pensioenen uitgebreid; vanaf 1 oktober heeft uw OR meer te zeggen over pensioenen.

Instemmingsrecht OR op pensioen

Nadat de wetswijziging is ingegaan, heeft de OR instemmingsrecht (tool) op het opstellen, wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst (tool). De OR heeft ook instemmingsrecht als de werkgever het voornemen heeft om het pensioen bij een andere uitvoerder onder te brengen. Tot slot kan de OR instemmen op bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst.

Wijzigingen op pensioengebied

De pensioenuitkering valt vaak flink lager uit dan gedacht en om dat tegen te gaan, is een nieuwe wet in het leven geroepen. De Wet verbeterde premieregeling houdt in dat werknemers met een zogeheten premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst de keus krijgen uit een vast of een flexibel pensioen. De werknemers kiezen tussen een vast pensioen en een pensioen dat gedeeltelijk wordt doorbelegd. Daarmee kiezen zij zelf welk risico ze willen nemen met hun pensioenspaarpot.

Pensioen op de agenda

De pensioenuitvoerder implementeert binnenkort de nieuwe wetgeving en dat betekent dat de pensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst wijzigen. Ondanks dat het om wetswijzigingen gaat, heeft de werkgever instemming van de OR (tool) nodig om akkoord te gaan met deze wijzigingen. Abonnees van OR Rendement kunnen meer lezen over alle op stapel staande pensioenwijzigingen in het augustusnummer. Nog geen abonnement? Sluit dan nu een proefabonnement af.