Pensioen 1-2-3: de rol van de ondernemingsraad

14 juli 2016 | Door redactie

Pensioen 1-2-3 werd op 1 juli 2016 ingevoerd als onderdeel van de wet Pensioencommunicatie. De pensioenverstrekker moet in heldere taal aan de deelnemers uitleggen uit welke onderdelen de regeling bestaat. Is de informatie onduidelijk voor werknemers? De ondernemingsraad (OR) kan ingrijpen!

De OR kan de pensioeninformatie terugsturen en  vragen om een helder verhaal. Laag 1 van Pensioen 1-2-3 vervangt namelijk de startbrief en moet de belangrijke onderdelen  van de pensioenregeling (tools) in vijf minuten weergeven. Laag 2 gaat dieper in op de informatie uit laag 1 (in 30 minuten) en de derde laag van het informatiepakket bevat de details van de regeling, zoals de officiële documenten. Per 1 juli 2017 verplicht de wet de pensioenverstrekkers bovendien om Pensioen 1-2-3 aan te bieden op de website voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.

OR krijgt instemmingsrecht pensioen

De OR krijgt waarschijnlijk per 1 oktober 2016 meer te zeggen over pensioenregelingen. Dit geeft de OR instemmingsrecht (tools) op onder andere het opstellen, wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst. Eerder heeft u kunnen lezen over de Pensioenvergelijker, een tool die voorkomt uit de Wet pensioencommunicatie en de verschillen tussen pensioenregelingen inzichtelijk maakt. Deze tool maakt het werk van OR-leden een stuk gemakkelijker.

Pensioen 1-2-3 verplicht per 1 juli 2016