Voorbeeld Regeling persoonlijke beschermingsmiddelen

Reglement

MS Word 52.68 kb

08-08-2019

Download deze tool
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn persoonlijke beschermingsmiddelen een laatste toevlucht: u mag ze pas inzetten als al uw andere maatregelen onvoldoende effect hebben. Maar áls u eenmaal zulke beschermingsmiddelen uitreikt, is het ook van groot belang dat werknemers er op de juiste manier mee omgaan. Onderstaande Regeling persoonlijke beschermingsmiddelen bepaalt daarom niet alleen dat u de plicht heeft om werknemers kosteloos hulpmiddelen te verstrekken als dat nodig is. De werknemers moeten ze ook behoorlijk gebruiken, onderhouden en uiteraard weer inleveren als hun dienstverband eindigt.