Bronbelasting op dividenden en interest/royalty’s ingevoerd

Om te voorkomen dat ons land door de afschaffing van de dividendbelasting gaat fungeren als toegangspoort naar laagbelastende landen wordt er per 2020 een bronbelasting op dividenden ingevoerd. In 2021 volgt een belasting op interest en royalty’s.

18 september 2018 | Door redactie

Om belastingontwijking te voorkomen door de afschaffing van de dividendbelasting komt er een bronbelasting op dividenden. Hierdoor zullen dividenduitkeringen binnen concernverband aan lichamen die in een laagbelastend land gevestigd zijn en bij misbruik worden belast.

Belasting op royalty’s

Hierna zal er in 2021 een bronbelasting op interest en royalty’s van kracht worden om belastingontwijking te voorkomen.