De IB-maatregelen uit het regeerakkoord

12 oktober 2017 | Door redactie

Het nieuwe kabinet heeft heel wat fiscale noten op zijn zang. Wie van verandering houdt, wordt door het regeerakkoord zeker niet teleurgesteld. Zo bevat het akkoord een flink aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting (IB). Waar moeten belastingplichtigen straks rekening mee gaan houden?

De veranderingen die op het gebied van de IB in het regeerakkoord zijn opgenomen hebben onder andere betrekking op het verminderen van het aantal belastingschijven en de daarbij behorende tarieven en de eigen woning. Ook de belastingplichtigen die met box 2 te maken hebben komen niet onder een aanpassing uit. Het is de bedoeling dat veel maatregelen per 2019 ingaan.

Wijzigingen op het gebied van de IB  

Voor de IB zijn de volgende wijzigingen aangekondigd: