Details van de definitie van woon-werkverkeer

De definitie van woon-werkverkeer zoals die wordt gehanteerd voor de BTW is het uitgangspunt voor de Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer die onderdeel is van het Belastingplan 2013. Wat houdt deze definitie in en welke aanpassingen zijn er speciaal voor de nieuwe wet gemaakt?

18 september 2012 | Door redactie

Zoals u in het bericht ‘Duidelijkheid over definitie woon-werkverkeer’ al kon lezen, wordt in de Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer de definitie van woon-werkverkeer uit de BTW als startpunt gebruikt.

Ambulante werknemers vallen onder zakelijk verkeer

Deze definitie komt op het volgende neer: van woon-werkverkeer is sprake bij reizen tussen de woon- of verblijfplaats en de vaste werkplaats(en) waar men zijn werkzaamheden verricht en die in een overeenkomst zijn afgesproken. Als er geen overeenkomst is gesloten voor het verrichten van werk, kwalificeren alle reizen (heen en terug) tussen de woon- of verblijfplaats en een bedrijfsadres als woon-werkverkeer.
Deze omschrijving zorgt ervoor dat de meeste reizen van ambulante werknemers – zoals de bouwvakker en de thuiszorgmedewerker – als zakelijk verkeer kwalificeren en dus in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding.

Ook andere vaste werkplekken zijn woon-werkverkeer

Als er sprake is van verschillende werkplekken die de werknemer regelmatig gebruikt of van een werkplek thuis én een bedrijfsadres waarvan de werknemer regelmatig gebruikmaakt, volstaat de definitie uit de BTW niet. Daarom zijn er een aantal specifieke bepalingen toegevoegd.
Zo vallen voor de loon- en inkomstenbelasting ook alle regelmatige reizen naar andere werkplekken waar de werknemer in belangrijke mate werkzaamheden verricht onder het woon-werkverkeer. Als een organisatie twee bedrijfsadressen heeft en de werknemer op beide adressen structureel werkt, vallen zijn reizen van en naar beide adressen dus onder woon-werkverkeer. Hierbij doet het er niet toe welk adres dichterbij de woonplaats van de werknemer is.