Dubbele overdrachtsbelasting te voorkomen

18 september 2012 | Door redactie

Om een vermindering van de overdrachtsbelasting te verkrijgen, moest u tot voor kort een bedrijfspand dat u had aangekocht met als doel het te renoveren en weer op de markt te plaatsen, binnen zes maanden doorverkopen. De crisis treft echter niet alleen de woningmarkt, maar heeft ook gevolgen voor de vastgoedmarkt. Om die weer een impuls te geven, is de doorverkooptermijn daarom sinds 1 september 2012 verlengd naar 36 maanden.

In de praktijk bleek het door de crisis behoorlijk lastig om een aangekocht pand binnen de vastgestelde termijn van zes maanden door te verkopen en zo dubbele overdrachtsbelasting te voorkomen. De doorverkooptermijn bleek over het algemeen veel te kort te zijn.

Termijn wordt afgebouwd

De nieuwe termijn van 36 maanden blijft gelden tot 1 januari 2015. Omdat het herstel van de vastgoedmarkt naar verwachting een geleidelijk proces zal zijn, gaat het hier om een tijdelijke maatregel. Als de markt zich weer herstelt, zal de verruimde termijn geleidelijk weer worden afgebouwd.