Eigenrisicodrager WGA bij flexibele werknemers

18 september 2012 | Door redactie

Vanaf 2016 kunnen werkgevers ook eigenrisicodrager worden voor de WGA bij flexibele werknemers. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De maatregel heeft te maken met de mogelijke hervorming van de Ziektewet (ZW) in 2013. Op dit moment kunnen werkgevers alleen het eigen risico dragen van de WGA bij vaste werknemers.

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de ZW is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer  ook akkoord gaat met het voorstel, zijn de ZW- en WGA-premie in 2014 – een jaar na de ingangsdatum van het wetsvoorstel – afhankelijk van de instroom in deze uitkeringen van uw organisatie. In januari 2016 ontstaat er voor werkgevers de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor deze WGA-premie. Om de werkhervatting van zieke werknemers te bevorderen, heeft UWV met de uitzendbranche een convenant gesloten.

Volgende week behandeling in Eerste Kamer

Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is de verlenging van de proefplaatsing van drie naar zes maanden. Dit betekent dat een werkgever vanaf 2013 een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zes maanden in zijn organisatie kan laten werken, met behoud van zijn uitkering. Vorig jaar werd in het begrotingsakkoord al aangegeven dat de ZW zou worden aangepast. Door de wijziging van de ZW probeert de overheid de instroom in de WIA van ZW-gerechtigden terug te dringen. Volgende week wordt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld.