Eigenwoningforfait komende jaren stukje lager

Door de afbouw van het aftrektarief van de aftrekbare kosten de komende jaren voor de eigen woning wordt het eigenwoningforfait ter compensatie ook verlaagd. De verlaging gaat in drie stappen van 0,05%-punt in de jaren 2020, 2021 en 2023 omlaag.

18 september 2018 | Door redactie

Doordat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd gaat worden in vier stappen van 3% (in 2023 echter 2,95%) krijgen veel belastingplichtigen met een eigen woning de komende jaren minder belasting terug dan waar ze in eerste instantie van waren uitgegaan. De opbrengst van deze versnelling wordt volledig ingezet om het percentage van het eigenwoningforfait te verlagen.

Percentages in drie stappen omlaag

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (2018) gaat het percentage dat nu nog op 0,70% staat in 2019 naar 0,65%, in 2020 naar 0,60%, in 2021 en 2022 naar 0,50% en tenslotte in 2023 naar 0,45%. Voor woningen boven de € 1.060.000 (2018) blijft het percentage echter 2,35%.