Energie-investeringsaftrek gaat in 2019 omlaag

Het aftrekpercentage voor de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat in 2019 omlaag naar 45%, zo blijkt uit het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 dat op Prinsjesdag werd gepubliceerd. De ondernemersfaciliteiten worden wel voor een nieuwe periode van vijf jaar gecontinueerd.

18 september 2018 | Door redactie

De EIA (tool) moet ondernemingen stimuleren om te investeren in duurzame energie. Als zij energiezuinige spullen aanschaffen die voorkomen op de Energielijst (pdf), kunnen zij een deel van de aanschafkosten aftrekken van de winst. De minister van Economische Zaken en Klimaat wordt eerstverantwoordelijk voor de Uitvoeringsrichtlijn energie-investeringsaftrek 2001 waarin de Energielijst is opgenomen. Het bedrijfsmiddel moet wel minstens € 2.500 kosten. Onder die grens geldt de aftrek niet.

Lager aftrekpercentage EIA blijft ondernemers prikkelen

In 2018 kunnen ondernemingen nog 54,5% van de aanschafkosten aftrekken. Dat percentage wordt dus in 2019 naar 45% verlaagd. Het is dus voordeliger om investeringen nog dit jaar te doen. Maar uit een evaluatie van onder andere de EIA blijkt dat het precieze aftrekpercentage niet al te veel verschil maakt om ondernemers te prikkelen om energie-investeringen te doen.

Horizonbepaling EIA verschuift naar 1 januari 2024

Uit de evaluatie bleken voornamelijk positieve resultaten, waardoor het kabinet besloot om niet alleen de EIA, maar ook de andere ondernemersfaciliteiten zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de daarmee samenhangende willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) niet per 1 januari 2019 te laten vervallen, maar pas op 1 januari 2024.