Fbi’s mogen niet meer direct beleggen in vastgoed

18 september 2018 | Door redactie

De afschaffing van de dividendbelasting heeft twee gevolgen voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s). De afdrachtvermindering voor fbi’s in de dividendbelasting vervalt en ze mogen vanaf 2020 niet meer direct beleggen in Nederlands vastgoed.

Een fbi valt onder het nultarief van de vennootschapsbelasting (VPB). Dan moet de instelling wel jaarlijks haar winst uitdelen aan haar beleggers. Op deze winstuitdeling wordt momenteel dividendbelasting ingehouden. Binnenlandse beleggers kunnen deze belasting echter verrekenen in hun aangifte, terwijl buitenlandse beleggers dit niet kunnen. Een fbi kan, omdat zij geen VPB betaalt, de dividendbelasting ook niet verrekenen. Daarom is er een afdrachtvermindering in het leven geroepen waardoor de af te dragen belasting verminderd mag worden met de ten laste van de fbi ingehouden dividendbelasting. Deze vervalt nu door de afschaffing.

Heffingsrecht zou verloren gaan

Daarnaast is aangegeven dat een fbi niet meer direct mag beleggen in Nederlands vastgoed. Als deze maatregel niet wordt meegenomen, zou bij buitenlandse beleggers in fbi’s het Nederlandse heffingsrecht verloren gaan over resultaten uit in Nederland gelegen vastgoed.