Fiscus mag kentekengegevens gebruiken in de MRB

18 september 2018 | Door redactie

In de Wet op de motorrijtuigenbelasting (MRB) komt een bepaling dat de Belastingdienst voor het toezicht en de handhaving van deze wet gebruik mag maken van kentekengegevens.

Door de arresten van de Hoge Raad over het gebruik van cameragegevens met Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-technologie stopte de fiscus met het gebruik van deze gegevens voor controles van bijvoorbeeld de auto van de zaak. De rechter vond namelijk dat het gebruik van deze gegevens een te grote inbreuk op de privacy van de rijders maakte.  

Niet langere tijd volgen

Na verdere bestudering van deze arresten is echter tot de conclusie gekomen dat voor de heffing en controle van de MRB het niet nodig is om belastingplichtigen langere tijd te volgen (wat een pijnpunt in de arresten was). Daarom wordt nu in de Wet MRB de mogelijkheid geschapen om kentekengegevens vast te leggen met behulp van een technisch hulpmiddel voor de handhaving en controle van de wet MRB. Het gaat bij deze technische hulpmiddelen onder andere om Elektronische Camerabeelden (ECB)-camera’s die boven de wegen in Nederland hangen en camera’s met ANPR-technologie of scanauto’s met deze technologie.