Fiscus verplicht inlichten bij beslagvoornemen

18 september 2012 | Door redactie

Om te voorkomen dat het bodemrecht van de Belastingdienst wordt omzeild, stelt het kabinet een mededelingsplicht voor. Deze plicht gaat gelden voor de zekerheidshouders van bodemzaken (bijvoorbeeld pandhouders en huurkopers). Zij moeten de fiscus, in de persoon van de ontvanger, informeren over hun voornemen om beslag te leggen op bodemzaken van de belastingschuldige.

Het bodemrecht geeft de fiscus het recht om hun schuld met voorrang te verhalen op bepaalde roerende zaken die zich bij de belastingschuldige op zijn bodem dan wel bedrijfsruimte bevinden. Het maakt hierbij niet uit of deze zaken eigendom zijn van de belastingschuldige of van een derde. Het geeft de Belastingdienst dus een sterke verhaalspositie.

Mededelingsplicht voorkomt beslagomzeiling

De fiscus viste de laatste tijd steeds vaker achter het net door bepaalde constructies die ondernemers opzetten om dit beslag te voorkomen. Dit wil het kabinet nu gaan voorkomen door het instellen van bovenstaande mededelingsplicht. De ontvanger heeft na ontvangst van de betreffende mededeling vier weken de tijd om maatregelen te nemen om zijn recht uit te oefenen. Doet hij dit niet dan kan de zekerheidshouder zonder belemmering zijn recht uitoefenen.