Goed nieuws voor ouders: miljoenen naar kinderopvangtoeslag

18 september 2018 | Door redactie

Het kabinet ondersteunt werkende ouders door flink te investeren in de kinderopvangtoeslag. Ook gaan er miljoenen naar het kindgebonden budget en het budget voor de kinderbijslag.

Ouders moeten arbeid en zorg goed kunnen combineren. Goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang helpt daarbij. Het kabinet wil hier een extra bijdrage aan leveren door vanaf 2019 structureel € 248 miljoen in de betaalbaarheid van de kinderopvang te investeren. Bijna alle ouders zullen van de fiscus een hogere kinderopvangtoeslag ontvangen, zo staat in de Rijksbegroting 2019 (pdf) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de tabel voor het eerste kind gaat het maximumvergoedingspercentage voor de laagste inkomens omhoog van 94% naar 96%. Maar ouders met een hoog inkomen kunnen evengoed meer overhouden. De inkomensgrens waarbij ouders voor het eerste kind kinderopvangtoeslag krijgen ter hoogte van de vaste voet van 33,3% wordt per 2019 verhoogd naar € 123.920. Het kabinet verwacht dat door deze wijzigingen het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de kinderopvangtoeslag in 2019 toeneemt.

Hogere maximumuurprijzen voor kinderopvang

Ook de maximumuurprijzen veranderen. Dat komt deels door een aantal maatregelen uit de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang, die voor kwaliteitsverbetering van de kinderopvang moeten zorgen. De maximumuurprijs van de dagopvang wordt met € 0,27 verhoogd, en die van de buitenschoolse opvang met € 0,34 verlaagd.
Verder wordt ook in de begroting nogmaals genoemd dat het kabinet het wetsvoorstel Nieuw financieringsstelsel kinderopvang niet bij de Tweede Kamer indient. Daarvoor in de plaats gaat het kabinet proberen verbeteringen door te voeren in de huidige regels voor de kinderopvangtoeslag.

Meer kinderbijslag en kindgebonden budget

De kinderopvangtoeslag is niet de enige regeling met betrekking tot het ouderschap waar het kabinet geld voor vrijmaakt. Per 2019 gaat het budget voor de kinderbijslag met structureel € 250 miljoen omhoog (€ 88,75 extra basiskinderbijslag per jaar). En vanaf 2020 stijgt het kindgebonden budget voor paren met middeninkomens met bijna € 500 miljoen. De inkomensgrens waar de afbouw van het kindgebonden budget begint voor paren, wordt verhoogd met € 16.500.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.