Invoering van BTW-herziening kostbare diensten in 2018

11 september 2017 | Door redactie

De BTW-herzieningsregeling voor kostbare diensten treedt per 1 januari 2018 in werking. Er komt geen overgangsregeling dus de regeling kan ook van toepassing zijn op kostbare diensten die voor 1 januari 2018 zijn aangekocht.

Kostbare diensten zijn diensten die aan een organisatie worden verricht die voor een langere tijd binnen de organisatie worden gebruikt. Deze diensten staan vaak op de balans en er wordt ook over afgeschreven omdat het dikwijls grote investeringen betreffen. Denk bijvoorbeeld aan de verbouwing van een bedrijfspand. Hierdoor lijken deze diensten heel veel op investeringsgoederen binnen de organisatie.
Voor investeringsgoederen geldt momenteel de BTW-herzieningsregeling (tool). Hierdoor kan de organisatie de aftrek van BTW aanpassen naargelang de BTW voor een belaste of vrijgestelde prestatie gebruikt wordt. Maar de regeling geldt nu dus niet voor kostbare diensten. Hier gaat dus verandering in komen.

Er komt geen overgangsregeling

De nieuwe regeling zal per 1 januari 2018 ingaan. In het conceptvoorstel is opgenomen dat er geen overgangsregeling komt. Hierdoor kan het zijn dat de herzieningsregeling ook van toepassing is op kostbare diensten die voor 1 januari 2018 worden aangekocht. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die een onroerende zaak heeft en in 2009 of daarna op eigen kosten een verbouwing heeft uitgevoerd en de kosten hiervan geheel heeft geactiveerd en hij van 2009 tot en met 2017 zowel belaste als vrijgestelde prestaties heeft verricht. Hij zal straks met de herzieningsregeling te maken krijgen.