Jaarlijks € 50 miljoen extra voor versterking Inspectie SZW

18 september 2018 | Door redactie

Het kabinet gaat jaarlijks € 50 miljoen extra investeren in de versterking van de handhaving van Inspectie SZW. Dit was al aangekondigd in het regeerakkoord en is ook opgenomen in de begroting SZW.

Uit de begroting SZW blijkt dat het kabinet – geleidelijk oplopend naar 2022 – jaarlijks € 50 miljoen extra investeert in Inspectie SZW. Dit is in lijn met het Inspectie Control Framework en het regeerakkoord. Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken en voor de aanpak van schijnzelfstandigheid.

Meer personeelscapaciteit bij Inspectie SZW

Ook neemt het aantal inspecteurs van Inspectie SZW toe met circa 80 werknemers. Deze werknemers zijn in 2018 al aangenomen en zijn na opleiding en training naar verwachting volgend jaar inzetbaar. 

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.