Kabinet investeert in 2019 in digitale communicatie

In 2019 wil het kabinet fors investeren in overheidsdienstverlening. Met een bedrag van € 174,5 miljoen moet onder andere de digitale communicatie tussen overheid en organisaties verbeteren, zo bleek uit de plannen op Prinsjesdag. De onlangs ingediende Wet digitale overheid moet deze betere communicatie borgen.

28 september 2018 | Door redactie

Van het bedrag dat het kabinet wil investeren, gaat € 57 miljoen naar de Investeringspost digitale overheid, € 10,2 miljoen naar overheidsdienstverlening, € 8,8 miljoen naar het identiteitsstelsel en € 6,5 miljoen naar informatiebeleid en -samenleving. De € 57 miljoen voor de Investeringspost digitale overheid gaat onder meer naar het programma Machtigen (waar onder andere DigiD onder valt) en een ander deel is bedoeld voor de verbetering van MijnOverheid.nl. 

De Wet digitale overheid

Voor digitale communicatie met de overheid is veiligheid natuurlijk van groot belang. Daarvoor is onlangs de Wet digitale overheid ingediend. Vroeger stond deze wet bekend onder de naam Wet generieke digitale infrastructuur. De nieuwe naam past beter bij de doelstellingen van de wet. Eén daarvan is de verplichting om veiliger inlogmethodes te gebruiken dan alleen een inlognaam en wachtwoord. Ook verplicht de wet dat er open standaarden voor elektronisch verkeer komen. Een open standaard is een code of een programma dat vrij toegankelijk is en door alle softwareleveranciers gebruikt wordt. Dat maakt het eenvoudiger om computersystemen van verschillende leveranciers met elkaar te verbinden. 

Meer ICT-leveranciers nodig voor overheidsdienstverlening

Die grotere groep ICT-leveranciers is nodig: er moeten meer ICT-leveranciers komen van méér goede systemen dan alleen van DigiD, waardoor ook communicatie met organisaties niet stil komt te liggen als DigiD faalt. Bovendien scherpt de nieuwe wet de regels over de informatieveiligheid aan. Het betrouwbaarheidsniveau van bijvoorbeeld het huidige DigiD moet opgeschroefd, ook op basis van Europese regelgeving. De nieuwe wet biedt daarom de mogelijkheid om private partijen meerdere toegangssystemen te laten ontwikkelen, waardoor het inlogproces minder kwetsbaar wordt. Het kabinet buigt zich over de eisen van zo’n inlogsysteem. Het beheer van de generieke digitale infrastructuur valt volgens de nieuwe wet onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.