LKV niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen

18 september 2018 | Door redactie

Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor een loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, is daar per 2020 geen maximumduur meer aan verbonden. De tegemoetkoming geldt zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Als een werknemer aantoonbaar tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden behoort, kan uw organisatie een loonkostenvoordeel (LKV) voor hem aanvragen via de loonaangifte. Momenteel kan die loonkostensubsidie maximaal drie jaar duren vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat echter dat de LKV voor deze doelgroep per 2020 niet langer beperkt is tot drie jaar. Uw organisatie kan deze tegemoetkoming per 2020 dus voor onbepaalde duur aanvragen, zolang de werknemer aan de voorwaarden voor het LKV voldoet.

Betere arbeidsmarktpositie voor arbeidsbeperkten

Deze voorgenomen uitbreiding van het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden moet het arbeidsmarktperspectief van werknemers met een arbeidsbeperking structureel verbeteren.
Er zijn geen plannen bekend om de looptijd van het loonkostenvoordeel voor de andere drie doelgroepen te verlengen. Voor het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden, het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers blijft dus een beperkte looptijd gelden.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.