Minder fiscale wetten via Belastingplan

17 mei 2016 | Door redactie

Met het Belastingplan – dat jaarlijks op Prinsjesdag wordt gepresenteerd en vóór het eind van het jaar door de Tweede en Eerste Kamer moet zijn afgehamerd – neemt de regering te veel hooi op haar vork. Daarom heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een plan gepresenteerd om de fiscale wetgeving beter te spreiden.

De Tweede en Eerste Kamer hebben na de behandeling van het Belastingplan 2016 aangegeven dat de druk op de Kamers flink wordt opgevoerd door het feit dat het Belastingplan na Prinsjesdag in zo’n drie maanden door beide Kamers moet worden geloodst. Staatssecretaris Wiebes doet daarom twee voorstellen die moeten zorgen voor betere spreiding. Om ditzelfde probleem op te lossen, werd sinds 2010 al elk voorjaar de Fiscale verzamelwet gepubliceerd. In de praktijk kon deze wet echter ook pas na de zomer worden behandeld. Daarom wordt de Fiscale verzamelwet nu weer geschrapt.

Belastingplan kan niet eerder dan op Prinsjesdag

Wiebes geeft in zijn brief aan de Tweede en Eerste Kamer (pdf) aan dat het niet mogelijk is om het Belastingplan eerder dan op Prinsjesdag in te dienen. Dat komt doordat de besluitvorming over de koopkracht – die in de tweede helft van augustus plaatsvindt – hierin moet worden verwerkt. Ook moet de Raad van State zich er eerst nog over buigen. De staatssecretaris kan er wel voor zorgen dat in het Belastingplan 2017 alleen de maatregelen staan die:

  • voortvloeien uit de koopkrachtbesluiten;
  • per se per 1 januari 2017 van kracht moeten worden of bekend moeten zijn;
  • leiden tot een eenvoudiger belastingstelsel.

Andere fiscale wetsvoorstellen in het voorjaar

Wetsvoorstellen waarvoor dit niet geldt, wil Wiebes voortaan apart indienen, voorafgegaan door een brief met de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. De behandeling van deze wetsvoorstellen kan dan vooral in de eerste helft van het jaar plaatsvinden. Het recente wetsvoorstel Uitwerking Autobrief II is eigenlijk al op deze manier aangepakt.