Minder hoge hypotheek voor eigen woning

18 september 2012 | Door redactie

Het kabinet wil de verhouding verkleinen tussen de maximale lening voor de aankoop van een eigen woning en de werkelijke waarde van de woning. Nu is de maximale lening vaak hoger dan de waarde van het huis, bijvoorbeeld om kosten koper te kunnen bekostigen. De uitwerking van dit voorstel zal nog in een nadere regeling worden opgenomen.

Op dit moment kunt u bij de aankoop van een eigen woning maximaal een hypotheek van 106% (Loan-to-Value ratio) van de waarde van de woning krijgen. Hierdoor is het dus mogelijk om ook de overdrachtsbelasting, notariskosten en financieringskosten mee te financieren. Vanaf 2013 zal dit veranderen, want de maximale lening wordt stapsgewijs verlaagd naar 100%. U zult de overige kosten dus uit eigen portemonnee moeten financieren. De maatregel is nog niet uitgewerkt in deze editie van de Miljoenennota en het Belastingplan, maar zal verder vorm krijgen in een ministeriële regeling.