Nog geen wetsvoorstel voor zakelijke reizen

18 september 2012 | Door redactie

Volgens het begrotingsakkoord dat dit voorjaar werd gesloten, zou vanaf 1 januari 2014 de gerichte vrijstelling voor zakelijke reizen vervallen. De werkgever zou hiervoor dan alleen nog een onbelaste vergoeding kunnen geven door de vergoeding in de vrije ruimte van de werkkostenregeling te stoppen. Dit is echter niet uitgewerkt in de Prinsjesdagstukken.

In de Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer die bij het Belastingplan 2013 hoort, staat dat werkgevers woon-werkverkeer vanaf 2013 alleen nog belast kunnen vergoeden of verstrekken. Het geven van een onbelaste tegemoetkoming voor zakelijke reizen blijft nog wel mogelijk.

Zakelijke reizen in de vrije ruimte

Het wetsvoorstel bevat nog geen uitwerking van de plannen om zakelijke reizen per 2014 onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), die per 2014 verplichte kost is voor alle werkgevers. In het begrotingsakkoord stond al dat de gerichte vrijstelling per 1 januari 2014 wordt omgezet in de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. De vrije ruimte zou dan hoger worden dan de 1,6% die in 2013 geldt.

Wettelijke bepalingen na evaluatie WKR

Het kabinet heeft er echter voor gekozen om pas nieuwe wettelijke bepalingen voor de verruiming van de vrije ruimte op te stellen als de evaluatie van de WKR is afgerond. Die is op dit moment nog bezig. Maar omdat de WKR toch pas per 2014 verplicht wordt en dan dus pas de uitbreiding van de vrije ruimte kan plaatsvinden, is dit uitstel geen probleem.