Per 2020 kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers?

De verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers is nog niet van de baan. In de begroting SZW is budget voor de maatregel gereserveerd.

18 september 2018 | Door redactie

In het regeerakkoord werden vorig jaar een aantal maatregelen aangekondigd om de lasten voor werkgevers te verlichten rond de loondoorbetaling bij ziekte. Eén van die maatregelen was dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers met minder dan 25 werknemers verkort zou worden naar maximaal één jaar. In het tweede ziektejaar zou UWV de loondoorbetaling en re-integratieplichten dan overnemen. Er was veel kritiek op deze plannen, maar er is wel geld voor de maatregelen gereserveerd in de begroting van SZW (onder onvoorziene uitgaven). In de begroting geeft het kabinet aan open te staan voor voorstellen van sociale partners met betrekking tot dit onderwerp.

Geen loonsanctie meer voor eigenrisicodragers

Naast de verkorting van de loondoorbetalingsplicht stonden in het regeerakkoord ook een aantal andere maatregelen die betrekking hebben op ziekte en arbeidsongeschiktheid:

  • Verkorting van de periode dat een werknemer in de WGA meetelt voor de hoogte van de premie van tien jaar naar vijf jaar.
  • Het schrappen van de mogelijkheid van UWV om een loonsanctie te geven aan eigenrisicodragers vanwege het verrichten van onvoldoende re-integratie-inspanningen. Publiek verzekerden zouden bovendien de mogelijkheid krijgen om een tussentijds oordeel aan te vragen bij UWV over hun voorgenomen re-integratieplannen in het tweede ziektejaar.

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de uitwerking van deze maatregelen. Volgens de begroting zouden deze per 2020 in werking kunnen treden.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.