Snellere afbouw aftrektarief kosten eigen woning

18 september 2018 | Door redactie

Per 1 januari 2020 wil het kabinet het tarief voor de aftrek van de kosten van de eigen woning versneld afbouwen. De afbouw gaat daardoor van 0,5%-punt per jaar naar 3%-punt per jaar. Het aftrektarief moet per 1 januari 2023 op 37,05% uitkomen.

De aftrekbare kosten van de eigen woning komen in mindering op het inkomen uit werk en woning in de inkomstenbelasting. In principe was de aftrek maximaal te genieten tegen het hoogste tarief, maar dat is sinds 2014 gewijzigd. De maximale aftrek werd vanaf 2014 in stappen van 0,5%-punt verlaagd. Het kabinet wil die afbouw versnellen en de afbouw met ingang van 1 januari 2020 verhogen naar 3%-punt per jaar.

Maximale aftrek gelijk aan basistarief

Voor 2023 bedraagt de afbouw 2,95%-punt. Uiteindelijk moet het aftrektarief in 2023 uitkomen op 37,05%. Vanaf 2023 sluit het maximale aftrektarief aan bij het gezamenlijke basistarief dat gaat gelden voor het tweeschijvensysteem.

Versnelde afbouw voor aftrekposten inkomstenbelasting

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.