Speciale aandacht voor specifieke zorgkosten

18 september 2012 | Door redactie

Maakt u in 2013 kosten als gevolg van ziekte of voor zorg, dan kunt u deze kosten mogelijk in aftrek brengen op uw aangifte inkomstenbelasting. Komen deze kosten boven een bepaald drempelbedrag, dan hoeft u minder belasting te betalen of kunt u zelfs geld terugkrijgen. In het Begrotingsakkoord 2013 – dat op Prinsjesdag is gepresenteerd – wordt hier speciale aandacht aan besteed.

Onder de noemer ‘Fiscale weglek in de zorg’ neemt het kabinet maatregelen om uitgaven die niet worden gedekt door de basisverzekering uit te sluiten van fiscale aftrek van specifieke zorgkosten. Hierbij moet u denken aan de eigen bijdrage van € 7,50 per dag voor het verblijf in een medisch-specialistische instelling en een eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen. Ook het bedrag dat u betaalt aan eigen risico valt buiten dit drempelbedrag, net als de kosten voor de aanschaf van eenvoudige loophulpmiddelen zoals de rollator en de kruk.

IVF-behandeling niet aftrekbaar

Daarnaast worden ook de kosten voor in-vitrofertilisatie (ivf) voor vrouwen van 43 jaar of ouder en de kosten voor het terugplaatsen van meer dan één embryo van de eerste twee ivf-behandelingen voor vrouwen jonger dan 38 jaar uitgesloten van deze aftrek.