Verdere beperking renteaftrek bij holdings

12 september 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt de wijziging van de overnameholdingbepaling toch op in het Belastingplan 2017. Dit heeft hij aangegeven in antwoord op Kamervragen over het wetgevingsproces rond het Belastingplan 2017 en andere fiscale wetsvoorstellen.

De overnameholdingbepaling uit de vennootschapsbelasting (tool) is een regeling die zich richt tegen bovenmatige renteaftrek bij overnameholdingcontructies. Het doel van deze bepaling is te voorkomen dat bovenmatige rente die is verschuldigd door de financiering van een overname, ten laste van de winst van de overgenomen vennootschap wordt gebracht als deze tot de fiscale eenheid (tool) gaat behoren.  

Aanscherping van de termijn van zeven jaar

De volgende wijzigingen zijn voorgesteld:

  • Er moet een aanscherping van de berekeningssystematiek plaatsvinden als een overnameschuld van het niveau van de overnameholding naar het niveau van de overgenomen bv verplaatst wordt.
  • Er moet een aanscherping komen van de termijn van zeven jaar waarbinnen de financiering moet worden afgebouwd van ten hoogste 60% van de verkrijgingsprijs naar ten hoogste 25% van de verkrijgingsprijs.
  • Is er een nieuwe fiscale eenheid aangegaan, dan geldt het overgangsrecht niet. Hierdoor voorkomt men dat oude financieringen onder het overgangsrecht blijven vallen waardoor de overnameholdingbepaling niet wordt toegepast. 

Aanpassing van beperkte omvang

De staatssecretaris neemt deze aanpassing op in het Belastingplan 2017 omdat het gaat om een aanpassing van wetgevingstechnisch beperkte omvang. Een zelfstandig traject vindt hij niet voor de hand liggen.